Foto: RTRS

“Pozitivne promjene u opštini Drvar ne pogoduju federalnim i kantonalnim vlastodršcima, pa im u rušenju srpskog korpusa u FBiH pomažu podobni Srbi”, rekla je Runićeva Srni.

Runićeva je pojasnila da je današnje “izglasavanje opoziva” direktno kršenje člana 11. Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika opština u Federaciji BiH koji jasno definiše izuzetke od opoziva i kaže da se taj postupak ne može voditi u godini predviđenoj za lokalne izbore.

“Narod me izabrao, narod me može i opozvati, a ne devet nelegalnih ruku, među kojima je većina, nažalost, sa biografijama koje mogu biti predmet kriminalističke istrage”, poručila je Runićeva.

Ona je istakla i da je grupa “grabežljivaca” uslovljava da se podnese nacrt budžeta kako bi oni mogli krčmiti obezbijeđena dva miliona KM za kapitalne investicije.

“Meni su povjerenje dali građani Drvara i moja je dužnost da štitim njihove interese i da se borim za održiv Drvar”, rekla je Runićeva.

Za ovaj postupak Runićeva je rekla da je tipičan primjer vladavine bezakonja u Federaciji BiH.

Ona je ocijenila da je samoprozvana opštinska većina sklona kršenju i pravilnika i zakona, te napomenula da se kantonalno i federalno pravosuđe više od mjesec dana oglušuje o prigovore legalno izabranog načelnika opštine, što dokazuje položaj u kome se ona trenutno nalazi.

“Tvrdim da je na spornoj sjednici strogo prekršen Poslovnik o radu opštinskog vijeća Drvar, da je sjednica održana bez utvrđenog kvoruma za rad i da prije saziva sjednice nije održan kolegijum”, rekla je Runićeva.