Sa šest glasova za i jednim protiv CIK BiH naredio je Glavnom centru za brojanje otvaranje vreća i ponovno brojanje glasačkih listića po službenoj dužnosti na svim biračkim mjestima u Republici Srpskoj za nivo predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, uključujući Brčko distrikt.

“Dobili smo, progovore, žalbe i zahtjeve, a nismo ih obradili. Ovaj CIK ni po jednom prigovoru ili žalbi nije donio rješenje, a mi donosimo naredbu o ponovnom prebrojavanju”, rekao je Rogić.

On je pojasnio da je zakonom izričito i precizno navedeno kada se po službenoj dužnosti vrši ponovno brojanje glasova.

“Mi sada utvrđujemo nešto po službenoj dužnosti. Ako pogledate institut po službenoj dužnosti u Izbornom zakonu, nigdje ne stoji da CIK u ovom trenutku može po službenoj dužnosti donijeti naredbu ili odluku ili bilo kakav akt da se ponovo prebrojava cijela izborna jedinica”, rekao je Rogić, dodajući da je naredba u neskladu sa odredbama Izbornog zakona kada je u pitanju tajming.

Rogić je napomenuo da je moguće da bi CIK na kraju donio istu naredbu ako se steknu uslovi za to na osnovu prigovora i zahtjeva za ponovno prebrojavanje, što bi bilo tek nakon utvrđivanja rezultata.

“U ovom trenutku po službenoj dužnosti to CIK ne može uraditi. Postavlja se pitanje čemu onda zahtjevi za ponovno prebrojavanje i šta će se uraditi sa tim zahtjevima?”, upitao je Rogić, dodajući da apsolutno nije vrijeme za donošenje ovakve naredbe.