Foto: RTRS

Lukač je rekao novinarima da će se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske, kojim je predviđeno uspostavljanje rezervnog sastava, uskoro naći u Narodnoj skupštini u formi prijedloga.

On je naveo da se građanima mora garantovati bezbjednost, kao i bezbjednost njihove imovine.

“Potrebno je da imamo rezervni sastav koji možemo brzo staviti u funkciju i pozvati ih onda kada su nam potrebni, ili da priskoče u pomoć aktivnom sastavu policije”, rekao je Lukač.

On je naveo da će policajci u rezervni sastav biti primani konkursom i u skladu sa zakonom, te da će proći sve operativne i druge provjere, a nakon toga obuke.

“Biće to mladi ljudi od 18 do 25 godina, kao za našu Policijsku akademiju. Tu apsolutno neće biti neki stari ili ratni kadar kako se priča”, naveo je Lukač i dodao da će Vlada obezbijediti sredstva da finansira formiranje rezervnog sastava.

Kada je riječ o odlivu kadra iz MUP-a i njihovom odlascima na rad u inostranstvo, Lukač je napomenuo da je i dalje riječ o pojedinačnim slučajevima, a ne o masovnoj pojavi.

On je dodao da ljudi odlaze iz MUP-a zbog ličnih razloga, tražeći plaćenije poslove i bolju egzistenciju, te da je uglavnom riječ o sporazumnim prekidima radnog odnosa, kojih ima 10 do 20.

“To je pravo tih ljudi, ali to ni na koji način ne ugrožava rad MUP-a, jer popunjavamo naše redove. Naših 325 mladih policajaca obučenih na Policijskoj akademiji počeli su da rade širom Srpske i zatvorili su prazninu nakon pojedinačnih odlazaka i penzionisanja naših radnika”, objasnio je Lukač.

On je rekao da je otvoren konkurs za prijem nove generacije policajaca na Policijsku akademiju za čiji upis postoji ogromno interesovanje.

“Do kraja godine biće primljeno do 300 ljudi koji će početi školovanje. Imaćemo dovoljno kadra u skladu sa sistematizacijom. Policijski poslovi i bezbjednost građana neće trpjeti”, poručio je Lukač.