Najavio je to resorni ministar Јosip Grubeša i podsjetio na podršku dokumentu svih međunarodnih zvaničnika u BiH. Staroj strategiji rokovi su, odavno već nevažeći – nova, revidirana podrazumijeva da se suđenja za ratne zločine u BiH okončaju do kraja 2.023-e godine.

Dugu godinu, “eksperti” razni, revnosno su ispisivali stranice, “vagali” svaku riječ, usaglašavali i saglasnosti pribavljali! I sredinom, sada već daleke, 2018. godine revidirana strategija bila je spremna za svoj ministarsko – parlamentarni put!

U njoj kao rok za kažnjavanje svih zločinaca – kraj 2023.godine. I prvi put predviđene kazne za nerad i selektivnost tužilaca i sudija! I nadzorno tijelo, kao “osigurač” neselektivnosti, u kojem bi bila i dva predstavnika Srpske. I prebacivanje nižim pravosudnim instancama 200 manje složenih predmeta, kako bi se rasterećeno bh. pravosuđe, pozabavilo komplesnijim.

I bili su zadovoljni svi bh. “pravdoljupci”! Ali nakratko! Kada se dokument napokon našao pred ministrima, ironično ali, dugo najavljivano “pravo” za sve žrtve rata, spriječila je tadašnja prva “zaštitnica” prava – Semiha Borovac. Uz perfidna obrazloženja “zaželjela je da dokument povuče s dnevnog reda”.

“Susretljivi” ministri želju su joj tada ispunili, a partijski kolega, Denis Zvizdić, kasnije preuzeo ulogu “stopera”. Dnevni red sjednica skoro dvije godine, nekažnjeno, kreirao je bez Revidirane strategije. No dokument će zasluženo mjesto pronaći, na jednoj od skorašnjih sjednica Savjeta, možda već i 6. februara.

– Bili ste svjedoci svih onih dosadašnjih pritisaka i svih sugestija koje smo imali od nekih nevladinih udruženja, ali mislim da smo te stvari i nesuglasice u jednoj velikoj mjeri uklonili, tako da ne vidim neku određenu prepreku za usvajanje revidirane strategije – rekao je Grubeša.

Za ubrzanim kažnjavanjem ratnih zločinaca “vapile” su žrtve rata i porodice! Prvobitno sve, no onda su se bošnjačke, predomislile! Tražile da baš one, dorade Strategiju, kako ne bi, po omiljenoj im mantri “bile izjednačene žrtve i agresor”. Da, između ostalog, po njihovim “mjerilima,” budu sačinjene liste prioriteta u kažnjavanju zločinaca!

– Mi znamo koja lica nisu procesuiirana i znamo iz kojeg naroda dolaze i znamo ko su žrtve bile. Bošnjaci na taj način žele da zataškaju ratni zločin neprocesuiranjem zločinaca iz reda njihovog naroda što je zaista nedopustivo – smatra Kojić Milorad direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.

No posao određivanja “prioriteta” i etiketiranja žrtava i zločinaca, ipak će biti prepušten struci! A nadzornom tijelu “na milost probirljivi” tužioci i sudije, nastave li praksu selektivnog kažnjavanja!?

Bošnjački ministri za sada se ne izjašnjavaju, kako će reagovati – kada se uskoro strateški dokument nađe na dnevnom redu!?

Trenutno, preči im problemi bh. državljana u Berlinu, nove kantonalne vlade u Sarajevu ili poput ministra odbrane, neprimjereno ponavljanje ratnih lekcija i pokliča!? Ako “stopersku” praksu prethodnika Zvizdića eventualno nastave, bar neće moći da prepričavaju “bajke” o pravu i pravdi, omiljenim muđunarodnim tumačima. Јer sa tih adresa poziv na usvajanje revidirane strategije odavno je upućen.

– Misija OEBSa preporučuje Savjetu ministara da usvoji, bez bilo kakvog daljeg odlaganja, revidiranu Strategiju za rad na predmetima ratnih zločina, da imenuje, bez odlaganja, novo Nadzorno tijelo za praćenje provođenja Strategije u skladu sa Revidirianom strategijom – navodi se zapažanju Misije OEBS.

Glavna tužiteljka BiH Gordana Tadić navela je sredinom 2019. da je misija OSCE u prethodnom periodu tražila da Tužilaštvo prebaci 150 manje složenih predmeta na kontonalna, okružna, tužiteljstva i tužiteljstvo Brčko distrikta.

– Međutim toliko predmeta se nije moglo prebaciti jer nova strategija za rad na predmetima ratnih zločina nije usvojena – dodala je Tadićeva.

I ne bude li uskoro usvojena neće biti ispoštovan ni zadati krajnji rok za kažnjavanje svih zločinaca, upozorava struka.

– Po toj novoj strategiji, svi da tako kažem, predmeti koji nisu izuzetno visokog nivoa po načinu izvršenja, po posljedicama i po činu lica koje je počinilo to djelo će biti ustupljeni kantonalnim i okružnim sudovima. Јa se radujem da tako bude – rekao je Miodrag Stojanović advokat.

Gotovo četvrt vijeka nakon rata, bez valjane Strategije, u bh. pavosuđu, “čeka” više od 500 neriješenih predmeta sa oko 4.500 nekažnjenih a poznatih počinilaca. I isto toliko predmeta po nepoznatim počiniocima. Dok “biologija” neminovno čini svoje – ko ima pravo žrtvama uopšte da priča o pravdi !?