Foto: N1

Doktorska disertacija Siniše Malog će biti poništena.
Ivanka Popović je za RTS navela da je Odbor za profesionalnu etiku dao nalog da se postupi po odgovarajućem pravilniku, „gde se zapravo može reći da je došlo do plagiranja, odnosno do preuzimanja tuđe intelektualne svojine bez odgovarajućeg navođenja“.
Rekla je da je znanje vrednost koju moramo da štitimo i da je akademska čestitost vezana za poštovanje autorskih prava drugih.

„U ovom slučaju je došlo do nepoštovanja autorskih prava drugih i po tom osnovu je Odbor za profesionalnu etiku doneo svoju odluku“, rekla je Ivanka Popović.

Na pitanje da li to znači da je rad proglašen plagijatom, rektorka je odgovorila: „Tako je“.

„To se sada obrađuje prema našim pravilnicima i po postupku koji vlada na Univerzitetu. Za koji dan će biti objavljeno konačno rešenje sa obrazloženjem odluke. U svakom slučaju, Senat će biti obavešten šta su dalji koraci“, istakla je rektorka.

Dodala je da će dalji koraci dovesti do toga da će se poništiti doktorska disertacija.

„To je mera koja je praćena javnim oglašavanjem da je taj korak učinjen“, navela je Ivanka Popović i pojasnila da se to oglašava na sednicama Univerziteta i fakulteta.

Naglasila je da je odluka Odbora konačna i da je to stručno telo Univerziteta, što znači da je to automatski i stav Univerziteta u Beogradu.

Pojasnila je da je Siniša Mali 2011. godine odbranio tezu i da nije promovisan u doktora nauka.

„Diploma postoji, nije uručena, i ne može biti uručena posle ove odluke Odbora za profesionalnu etiku“, istakla je Ivanka Popović.