Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske u prvih 100 dana nove Vlade realizovalo je aktivnosti u vezi sa prostornim planom područja posebne namjene Aerodrom Banjaluka, zoning planom područja posebne namjene “Janjske otoke” u Šipovu, te obezbjeđivanjem donatorskih sredstava za nabavku softvera za izdavanje elektronskih građevinskih dozvola.

Resorni ministar Srebrenka Golić rekla je Srni da je urađen radni tekst Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju kojim se stvara pravni osnov za donošenje uredbe o objedinjenim procedurama, uz pomoć partnera iz Međunarodne finansijske korporacije.

Ona je istakla da se jedna od izmjena Zakona odnosi na korekciju odredaba u vezi sa procedurom i načinom izrade dokumenata prostornog uređenja, što će olakšati jedinicama lokalne samouprave da jeftinije i jednostavnije izrade i donesu sprovedbene dokumente, što je jedan od preduslova za prelazak na elektronsko izdavanje građevinske dozvole.

Golićeva je naglasila da su započete aktivnosti na izradi strategije dugoročnog podsticanja obnove zgrada u Republici Srpskoj, podsjetivši da obaveza njenog donošenja proizilazi iz odluka Ministarskog savjeta Energetske zajednice o primjeni u pravni i regulatorni sistem svih država članica EU direktiva o energetskoj efikasnosti.

Prema njenim riječima, ovim mjerama je propisano da svaka zemlja treba uspostaviti dugoročnu strategiju za podsticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda stambenih i poslovnih zgrada, javnih i privatnih.

Ona je napomenula da su obezbijeđena donatorska sredstva za izradu strategije zaštite životne sredine Republike Srpske i da će izradu ovog sveobuhvatnog dokumenta finansirati Vlada Švedske, posredstvom Razvoje agencije Švedske /SIDA/.

Golićeva je za Srnu navela da su nosioci izrade ove strategije eksperti Stokholmskog instituta za životnu sredinu /SEI/, koje je Ambasada Švedske u BiH angažovala i koji su već započeli aktivnosti na realizaciji.

“U ovih 100 dana rada Vlade održali smo dvije radionice sa ekspertima Stokholmskog instituta za životnu sredinu, na kojima je razgovarano o načinima izrade strategije životne sredine Republike Srpske, a precizirani su i modaliteti za definisanje detaljnog projektnog zadatka”, pojašnjava Golićeva.

Ona očekuje da će stručnjaci Stokholmskog instituta za životnu sredinu projektni zadatak završiti do kraja maja, dok će za izradu strategije životne sredine Republike Srpske biti potrebno dvije do tri godine.

“Ovim strateškim dokumentom biće obuhvaćene sve sektorske strategije i predstavljaće sveobuhvatan dokument u oblasti zaštite životne sredine. Osim strateškog dokumenta za Republiku Srpsku, švedski stručnjaći će raditi i strateške dokumente za zaštitu životne sredine za FBiH i za Brčko distrikt. U skladu sa mehanizmom koordinacije, ova tri strateška dokumenta činiće strategiju zaštite životne sredine u BiH”, zaključila je Golićeva.