Rajčević je naglasio da je plan da naredne dvije godine za ove namjene bude izdvojeno još četiri miliona KM, te podsjetio da su u februaru započete aktivnosti na izgradnji novog objekta u okviru Studentskog centra na Palama.

“Od sredstava Centra i uz pomoć Vlade Republike Srpske namjeravamo da gradimo biblioteku, čitaonicu, skladište za hranu i administrativno sjedište koje je do sada bilo smješteno u neuslovnim objektima koji nisu bili predviđeni za tu namjenu”, rekao je Rajčević.

Govoreći o projektima koji su realizovani u prvih stotinu dana rada novog saziva Vlade, on je podsjetio i da je odmah po preuzimanju dužnosti ministra posjetio Studentski centar “Nikola Tesla” u Banjaluci kako bi se uvjerio u dinamiku radova na sanaciji i adaptaciji Paviljona jedan, koji je devastiran tokom vremenskih nepogoda 2017. godine.

“Uz skepsu javnosti uspjeli smo da u roku okončamo radove i da naše studente za dvadesetak dana dočeka nov, moderan i opremljen objekat, spreman za useljenje”, rekao je Rajčević.

On je naveo i da je revidirana revizija upisne politike i prilagođena trenutnim potrebama tržišta rada smanjenjem upisnih kvota na pojedinim studijskim programima.

“Putem konkursa za uspješne studente, za studente sa prebivalištem u izrazito nerazvijenim opštinama Srpske, za studente sa invaliditetom te za ostale studente izdvojili smo dva miliona KM”, rekao je Rajčević, naglašavajući da su studenti najvažniji i najveći resurs u razvoju Republike Srpske.

Kada je riječ o nastavnom i administrativnom kadru na javnim visokoškolskim ustanovama, on je naveo da su početkom godine donošenjem Zakona o platama u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda ovom kadru povećane plate za osam odsto.

Govoreći o resoru naučnotehnološkog razvoja, on je istakao da su ciljevi i akivnosti usmjereni ka kreiranju “tačke spajanja” naučnoistraživčke izvrsnosti i privrede.

“To podrazumijeva nova zakonska rješenja koja će uspostaviti efikasniji sistem sufinansiranja naučnoistraživačkog rada, infrastrukturnu izgradnju u vidu naučno-tehnoloških parkova, inovacionih centara, poslovnih habova i akceleratora, te poboljšanje međunarodne vidljivosti naše naučnoistraživačke zajednice kroz veća izdvajanja za finansiranje projekata sa konkretnim rezultatima, primjenjivim u privredi”, rekao je Rajčević.

On je najavio da će biti pokrenuti i dva nova pilot programa finansiranja, odnosno sufinansiranja.

“Prvi projekat `Sinergija` jeste finansijska podrška projektima koji delegiraju isključivo konzorcijumi sačinjeni od naučnoistraživačkih timova i kompanija iz Republike Srpske, a u okviru budžeta od 250.000 KM planiramo da finansiramo ukupno pet projekata vrijednosti 50.000 KM čije će ideje procjenjivati stručna komisija inostranih evaluatora”, rekao je Rajčević.

On je dodao da se drugi program, ukupne vrijednosti 300.000 KM, odnosi na program prekvalifikacije visokoobrazovane nezaposlene radne snage, što je ujedno i novitet u dosadašnjoj praksi.

“Putem ovog pilot programa, u saradnji sa Inovacionim centrom Banjaluka, finansiramo grupu od 100 polaznika koji žele da se prekvalifikuju i obuče za nova, deficitarna zanimanja iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija”, pojasnio je Rajčević.

On je istakao da je imperativ u radu ovog ministarstva i digitalizacija društva jer samo moderno, tehnološki osviješteno društvo može biti ekonomski konkurentno u regionalnim i svjetskim okvirima.

“Put prema `eSrpskoj` počinjemo modernizacijom državnog administrativnog aparata, sa jasno definisanom vizijom koju ćemo uskoro izložiti u dokumentu `Strategija razvoja elektronske uprave` tokom proljeća”, naveo je Rajčević.

Prema njegovim riječima, privodi se kraju i sprovođenje projekta uspostavljanja Nacionalnog centra za upravljanje digitalnim identitetima, prvog kvalifikovanog sertifikacionog tijela u Republici Srpskoj i BiH, koje će uskoro početi sa pružanjem usluga izdavanja kvalifikovanih elektronskih sertifikata za sva pravna i fizička lica u Srpskoj.

“Sa ovim takozvanim `digitalnim ličnim kartama`, naši građani i kompanije će moći poslove sa vladom obavljati na brz, efikasan i transparentan način, koristeći sve prednosti elektronske komunikacije”, rekao je Rajčević.