Foto: RTRS

– Veoma je značajna inicijativa da Republika Srpska pokrene izradu tehnološke platforme putem koje će komunicirati sa ljudima u inostranstvu – rekao je Rajčević na Forumu dijaspore na panelu o temi “Dijaspora za 21. vijek”.

On je istakao da je potrebno dati smjernice ljudima u inostranstvu na koji način da promovišu vrijednosti Republike Srpske.

– To je važno za donošenje političkih odluka, ali i za ekonomski razvoj. Realno je očekivati da naši ljudi u inostranstvu budu stavljeni u funkciju razvoja Srpske – dodao je Rajčević.

On kaže da će se jedinstvenom platformom Vlada Srpske staviti na raspolaganje dijaspori.

– Vlada Republike Srpske biće pokretač i nosilac izrade tehnološke platforme. Tako ćemo imati evidenciju o našim ljudima u inostranstvu koji žele razvoj Srpske – rekao je Rajčević.

Šef Predstavništva Republike Srpske u Belgiji Mario Đuragić rekao je da je ovo predstavništvo razvilo “platformu mapiranja ljudskih potencijala” Srpske u inostranstvu.

– Ideja je bila da pokušamo savremenim tehnologijama kreirati virtualnu zajednicu kojom će biti prevladan geografski prostor. Cilj je da okupimo kvalitetne ljude koji mogu pomoći razvoju Srpske. Baza podataka se puni svakodnevno, a ovo mora biti državni projekat – kaže Đuragić.

On je napomenuo da se modernim tehnologijama mogu povezati Srpska i dijaspora.