Foto: SRNA

Rajčević je, u izjavi za medije iz Republike Srpske uoči otvaranja dvodnevne konferencije, rekao da je ovo dobra prilika da se predstavnicima Evropske komisije, koji su organizatori događaja, dodatno pojasni stanovište Srpske kada je riječ o priznavanju visokoškolskih isprava, odnosno akademskih kvalifikacija.

– Imaćemo sutra jedan panel, okrugli sto, o toj temi i ja ću svoje prisustvo da iskoristim da predstavnicima Evropske komisije, prije svega direktnim predstavnicima Komiteta za proširenje EU i za nauku i istraživanje, pojasnim stavove Republike Srpske u vezi sa političkim problemima koji su se pojavili u procesu reakreditacije naša dva javna univerziteta – rekao je Rajčević.

On je istakao da je stav Republike Srpske da je tu riječ o političkoj opstrukciji.

– Republika Srpska ostaje i dalje pri svom stavu da je u pitanju čista politička opstrukcija, i to jednog čovjeka koji se stavio iznad zakona i koji u principu želi da drži kao taoce cijeli sistem visokog obrazovanja u BiH, ne samo Republike Srpske, što je sa stanovišta Srpske nedopustivo – rekao je Rajčević.

Kada je riječ napretku Republike Srpske u razvoju informatičkog društva, Rajčević je napomenuo da ne postoje egzaktni pokazatelji rasta i razvoja informacionog društva u regionu i Evropi, ali da se može primijetiti da postoji izvijestan iskorak u Republici Srpskoj i BiH, bar što se tiče razvoja infrastrukture u posljednjih nekoliko godina.

On je ocijenio da je pitanje razvoja informacionog društva i tehnologija dobilo novi zamah formiranjem resornog ministarstva i posebno naglasio da je razvoj te oblasti postao i politička tema broj jedan, kao i ekonomska.

– Mi u Vladi Republike Srpske preduzimamo dosta aktivnosti u vezi sa razvojem informacionog društva, s obzirom na to da je digitalna ekonomija i pitanje rasta uz pomoć novih tehnologija postalo dio i našeg ekonomskog programa u ovom mandatnom periodu – naveo je Rajčević.

Direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH Enver Halilović odbio je prije dva mjeseca da upiše u Registar akreditovanih visokoškolskih ustanova dva javna univerziteta iz BiH zbog čega su srpski članovi te agencije na nivou BiH zamrzli rad.

Protiv Halilovića je podnesena krivična prijava za zloupotrebu službenog položaja.