Rajčević je istakao da se donošenjem prijedloga zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske povećavaju platni koeficijenti u skladu sa sadržajem Memoranduma iz 2017. godine koji su potpisali Vlada i Savez sindikata Srpske.

– Ovim prijedlogom zakona izjednačavaju se platni koeficijenti u oblasti visokog obrazovanja sa platama zaposlenih u javnoj upravi – rekao je Rajčević u Banjaluci.

On je naveo da resorno ministarstvo cijeni stav Saveza sindikata Republike Srpske da treba povećati plate i ostalim zaposlenim u oblasti visokog obrazovanja i dodao da će to biti predmet rasprave i nastojanja u periodu važenja Memoranduma koji traje do kraja mandata ove vlade.

– Vjerujem da ćemo u naredne tri godine to uspjeti da uradimo – rekao je Rajčević.

Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske Dragan Gnjatić smatra da će donošenjem seta zakona o platama zaposlenih u osnovnom, srednjem, visokom obrazovanju i u oblasti kulture biti ispravljena višegodišnja nepravda.

Gnjatić je rekao da je ovo prvi korak ka ujednačavanju plata sa zaposlenima u javnoj upravi.

– Ujednačavanje platnih koeficijenata odnosi se samo na zaposlene sa visokom stručnom spremom u ovim oblastima, ali ne i na ljude sa srednjom i najnižom stručnom spremom, jer su ta usaglašavanja postignuta u prethodnom periodu – pojasnio je Gnjatić.