Foto: RTRS

Rajčević je istakao da se od Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, koja blokira upis ovih univerziteta u registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH, očekuje da uvaži činjenicu da su ovi univerziteti dobili rješenje Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Srpske.

– Agencija na nivou BiH treba da upiše to rješenje u nadležni državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH. Mislim da za to ima vremena do kraja sedmice – rekao je Rajčević novinarima u Banjaluci.

On je naveo da je izlaz iz ovog problema da direktor Agencije na nivou BiH Enver Halilović uvaži stavove Vlade Srpske i izvrši upis javnih univerziteta ili da se, na osnovu mišljenja ili pisma Delegacije EU u BiH koje bi se eventualno poslalo u Brisel, uvaže stavovi Vlade i status reakreditovanih univerziteta sa teritorije Srpske.

– Oni su institucionalno akreditovani, kao i po osnovu određenih studijskih programa – istakao je Rajčević.

On je rekao da proces reakreditovanja javnih univerziteta iz Srpske treba odblokirati kako bi oni nesmetano nastavili učešće u međunarodnim programima, poput “Erazmus plusa”, te da bi se podržala mobilnost ovdašnjih studenata i akademskog osoblja.

Rajčević je ocijenio da Halilović ispunjava uslove za smjenu s obzirom na posljednje akcije, način donošenja odluka u Agenciji i blokadu upisa dva javna univerziteta iz Srpske u nadležni registar.

– Stalno nailazimo na opstrukcije ove agencije i njenog rukovodstva – rekao je Rajčević.

Prorektor za međunarodnu i međuentitetsku saradnju Univerziteta u Banjaluci Biljana Antunović izrazila je nadu da će problem reakreditovanja univerziteta biti što prije riješen, jer oni ispunjavaju sve zakonske uslove.

Nakon što je Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH odbila da u državni registar upiše univerzitete u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, Vlada je nedavno usvojila niz zaključaka i dala rok od sedam dana Agenciji da te univerzitete upiše u državni registar u skladu sa uspješno okončanim procesom akreditacije u Srpskoj.