Naglasio je da je neosporno da je Grad imao štetu, i direktno i indirektno.

“Potrajaće izvjesno vrijeme dok se prikupe podaci. Mi smo u fazi pripreme svih elemenata za podnošenje tužbi za naknadu štete. Policija vodi svoju istragu nezavisno od nas i već su dolazili da od nas traže izjave i određene podatke šta je sve Grad planirao, šta se sve dešavalo i tako dalje”, istakao je gradonačelnik Banjaluke.

Dodao je da je Banjaluka imala veliki broj otkazivanja dolazaka gostiju u grad tih dana.

“To je indirektna šteta koju su pretrpili ugostitelji i hotelijeri, trgovina i druge grane koje su vezane. Reputaciona šteta je i ona što ćemo više mjeseci, ali i godina morati da otklanjamo slike koje su otišle iz grada i koje će odbijati nove goste da dolaze u grad”, naveo je Radojičić.