Radmila Mihić bila je pomoćnik za upravljanje investicijama u Ministarstvu finansija.