„Neviđeni politički pritisak i sankcije, koji sprovodi takozvani kolektivni Zapad“ gura nas da ubrzamo proces integracije Rusije i Belorusije. Zajedno, ćemo lakše minimizirati štetu nanetu protivpravnim sankcijama. Lakše je ovladati proizvodnjom robe za kojom postoji velika potražnja, i lakše ćemo da proširimo saradnju sa prijateljskim zemljama“, rekao je Putin.