​Policija je na terenu.


​Građani su zamoljeni da izbegavaju tu oblast.