Generalni direktor "Elektroprivrede Prepublike Srpske" Luka Petrović potpisao je ugovor sa predstavnikom "Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg-Bosna"

On je istakao da će ugovorom ERS-a, “Hidroelektrana na Trebišnjici” /HET/ i “Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg-Bosna”, postrojenje u Čapljini biti angažovano i za potrebe ERS-a, što će pozitivno uticati na elektroenergetski bilans Srpske.

Petrović je pojasnio da se odredbama ugovora HET obavezao da obezbijedi regulisano ispuštanje vode na profilu brane “Gorica” Hidroelektrane “Trebinje dva”, dok se mostarska “Elektroprivreda” obavezala obezbijediti proizvodnju električne energije u pogonu “Čapljina”.

“Zaključenim ugovorom stvorene su pretpostavke da HET ostvari značajne dodatne prihode, što je veoma važno u situaciji u kojoj je HE `Dubrovnik` van pogona”, rekao je Petrović.

Prema njegovim riječima, okvirnim sporazumom predviđena je saradnja ugovornih strana u pogledu zajedničkog pružanja usluga rezerve u elektroenergetskom sistemu, o čemu će u narednom periodu biti sačinjen i poseban ugovor.

“Ovo je značajan dogovor, od kojeg će svi imati korist. Samo HET će na mjesečnom niovu imati dodatna 24 givat-časa električne energije”, naveo je Petrović.

Protočna hidroelektrana “Čapljina” izgrađena je 1979. godine. Do 1992. godine PHE “Čapljina” je radila u sistemu HET-a, a od 1992. godine elektrana je u sistemu “Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg-Bosna” iz Mostara.

Ona je reverzibilna pumpno-akumulaciona hidroelektrana koja koristi vode vlastitog slivnog područja i vode rijeke Trebišnjice.

U vrijeme kada je izgrađena bila je prva reverzibilna elektrana na prostoru bivše Jugoslavije. Ima dva agregata ukupne snage 420 megavata.