Preostali vojnici stizaće u fazama i biće raspoređeni u sklopu EUFOR-a.