Protić je naveo da se u prethodnim godinama došlo do niza novih činjenica, te da se do pune istine o Srebrenici danas može mnogo lakše doći nego prije 14 godina, kada je rađen izvještaj Komisije o događajima u i oko Srebrenice 1995. godine.

“S druge strane, ono što je neprihvatljivo za nas je da se potpuno minimiziraju srpske žrtve u Srebrenici i oko nje, jer je u srednjem Podrinju stradalo 2.600 Srba. Smatramo da to treba da bude dio ukupnog izvještaja o srebreničkoj tragediji”, poručio je Protić.

On je ponovio da niko nikada nije negirao da se u Srebrenici dogodio zločin, već samo da ukupnu sliku dešavanja u Srebrenici treba kompletirati.

“To je naš stav i jedini put i mogućnost za stvarno pomirenje u BiH”, naglasio je Protić, reagujući da tvrdnje američkog Stejt departmenta da je Narodna skupština napravila pogrešan korak odbijanjem izvještaja Komisije o Srebrenici iz 2004. godine.

Prema njegovim riječima, međunarodna zajednica već dugi niz godina djeluje na bazi stvorenih stereotipa o dešavanjima u BiH, preko kojih oni dijelom brane svoju politiku devedesetih godina /20. vijeka/ na ovom prostoru.

“Ne vidim razlog da bilo kome smeta da se dođe do pune istine o dešavanjima u BiH pa i samoj Srebrenici, jer ne možemo imati selektivan pristup prema žrtvama. Ako srpske žrtve manje vrijede od bošnjačkih onda mi imamo ozbiljan problem, a sadašnji pristup je upravo takav”, rekao je Protić.

Stejt depertment smatra da je Narodna skupština Republike Srpske 14. avgusta napravila pogrešan korak odbijanjem izvještaja Komisije o Srebrenici iz 2004. godine.

Narodna skupština Republike Srpske jednoglasno je odbacila izvještaj Komisije o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine i zatražila od Vlade da ga stavi van snage i formira dvije nezavisne međunarodne komisije za utvrđivanje istine – o stradanju svih naroda na području srebreničke regije i o stradanju Srba u Sarajevu.