Nakon toga građani će se uputiti prema objektu nekadašnje firme “Bira”, kojeg je Međunarodna organizacija za migracije odredila kao potencijalnu buduću lokaciju za migrante.

Građani i dalje traže vanrednu sjednicu Vlade Unsko-sanskog kantona, Gradskog vijeća i blagovremenu reakciju vlasti, kao i dogovor o lokaciji migrantskog kampa van grada i njihovo što brže izmještanje iz urbanih zona.