ilegalni migranti

Policija je navedena lica predala Službi za poslove sa strancima-Terenski centar Bijeljina na dalje postupanje.