Milorad Kojić

“U knjizi su posebno analizirani segmenti kao što su rekonstrukcije događaja, analiza stradanja pripadnika 28. divizije takozvane Armije BiH tokom proboja iz okruženja, kao i mnogi drugi. Važno je naglasiti da su u analizi korišćeni, uglavnom, bošnjački izvori”, rekao je direktor Centra Milorad Kojić.