U informaciji, koju bi sutra trebalo da razmatra Narodna skupština Republike Srpske, ističe se da je stanje bezbjednosti u Srpskoj zadovoljavajuće.

“MUP Republike Srpske kontinuirano sprovodi pojačane aktivnosti na praćenju ulaska i pronalasku ilegalnih migranata i njihovoj predaji nadležnim organima, te sprečavanju i otkrivanju krijumčarenja lica, kao i krivičnih djela koja čine migranti. Trenutno, bezbjednosna situacija na teritoriji Republike Srpske je pod kontrolom i zadovoljavajuća je”, navodi se u informaciji.

Na osnovu statističkih pokazatelja, te preduzetih operativnih i preventivnih mjera i radnji stanje u oblasti kriminaliteta u Republici Srpskoj je zadovoljavajuće, kao i bezbjednosna situacija sa aspekta prijetnji izvođenja terorističkih napada.

Poređenjem pokazatelja bezbjednosti saobraćaja u 2018. godini sa pokazateljima u posljednjih deset godina, može se ocijeniti da je stanje bezbjednosti u saobraćaju povoljno.

Opšta bezbjednost povratnika u Republiku Srpsku, kao i njihove imovine je na zadovoljavajućem nivou.

Dio sutrašnje sjednice Narodne skupštine, na kojoj bi trebalo da bude razmatrana navedena informacija, biće zatvoren za javnost.