Prilikom razmatranja predloga Višeg javnog tužioca u Beogradu da se prema okrivljenom Vladimiru К. produži pritvor Apelacioni sud je, pre svega, imao u činjenicu da iz spisa predmeta i svih do sada prikupljenih dokaza koji se nalaze u spisima proizlazi postojanje osnovane sumnje da je okrivljeni izvršio krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti, navodi se u saopštenju na zvaničnom sajtu suda.

„Naime, imajući u vidu sve okolnosti krivičnog dela koja se odnose na postojanje osnovane sumnje da je okrivljeni u dužem vremenskom periodu obučavao svog maloletnog sina od trinaest godina da rukuje vatrenim oružjem, municijom i da vežba gađanje meta iz vatrenog oružja, da mu je radi obuke u rukovanju oružjem u više navrata i davao vatreno oružje i municiju na poslugu i da istovremeno u stanu, u kom živi sa maloletnim sinom, nije savesno čuvao vatreno oružje i municiju na način da ne dođe u posed neovlašćenog lica, tj. njegovog maloletnog sina i ne ugrozi bezbednost ljudi i objekata, te da je tim opšte opasnim radnjama izazvao opasnost za život i telo ljudi, usled čega je njegov maloletni sin u njihovom stanu lako došao u posed vatrenog oružja i poneo je ga sobom u osnovnu školu koju je pohađao, u kojoj je pucanjem iz tog vatrenog oružja, upravo zahvaljujući prethodnoj obuci u rukovanju i gađanju iz vatrenog oružja, lišio života devet lica i teško telesno povredio sedam lica, od čega je četrnaestoro dece uzrasta između jedanaest i četrnaest godina, te uzimajući u obzir i okolnosti da je u stanu okrivljenog pronađeno više komada oružja i velika količina municije, a posebno ceneći težinu posledica ovog krivičnog dela i njegovu društvenu opasnost to, po nalaženju Apelacionog suda, sve navedene okolnosti u svojoj međusobnoj povezanosti, predstavljaju osobite okolnosti koje ukazuju na to da će okrivljeni u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, ukoliko se nađe na slobodi“, navedeno je u saopštenju suda.

Nadalje, kako se dodaje, prema okrivljenom Vladimiru К. stoje i zakonski razlozi za pritvor jer su način izvršenja i težina posledica krivičnog dela doveli do uznemirenja javnosti koja može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka budući da je opšte poznata činjenica da postoji ogromno interesovanje javnosti za ishod ovog postupka, te da su svi domaći i strani mediji izveštavali o istom.

Apelacioni sud ističe i da je, takođe, imao u vidu i da istraga još uvek nije okončana, budući da je neophodno dalje u toku postupka pribaviti nalaz i mišljenje veštaka, te preduzeti eventualno druge radnje za kojima se ukaže potreba tokom istrage radi rasvetljavanja svih okolnosti navedenog krivičnog dela.

Podsetimo, Više javno tužilaštvu je, u sklopu istrage protiv Vladimira K. 18. jula ispitalo maloletnog K.K. koji je izvršio zločin u OŠ “Vladislav Ribnikar”.