– Da su javnosti željeli da dokažu koliki je legitimitet, kredibilitet i integritet CIK-a koji treba nezavisno da funkcioniše, onda bi sve aktivnosti za primjedbe i kršenje Izbornog zakona BiH i podzakonskih akata na dan izbora trebali objaviti najkasnije 30 dana nakon održavanja lokalnih izbora – rekao je Prodanović koji je bio i član Interresorne radne grupe parlamenta BiH koja je radila na izmjenama Izbornog zakona.

On je dodao da su se primjedbe na osnovu grafološkog ispitivanja navodnih izbornih prevara tokom izbornog procesa mogle ustanoviti u više od tri četvrtine opština u BiH.

– Očito je da su članovi CIK-a ovdje postupili van bilo kakvih pravnih propisa i uglavnom na osnovu političkih stavova i potrebe da ukažu kako u BiH samo jedna politička opcija kriva i da se ovaj izborni proces ponovi samo u ove dvije opštine čiji su kandidati za načelnika i odbornike dobili najveći broj glasova – rekao je Prodanović.

Prema njegovim riječima, ponovno problematizovanje pitanja da li će se izbori ponoviti u roku od 15 dana nakon potvrde Suda BiH odluke CIK-a “istovremeno je još više urušavanje nezavisnosti ove institucije”.

– Bilo bi potpuno logično da se izbori održe u roku od 15 dana nakon odluke Suda BiH, kako je to zakonom predviđeno, i problematizovanje tog datuma mislim da nema nikakvog osnova – istakao je Prodanović.

Osvrćući se na izjave predsjednika CIK-a Željka Bakalara koji je rekao da nije siguran da će izbori u Doboju i Srebrenici biti ponovljeni u roku od 15 dana zbog nedostatka budžetskih sredstava, Prodanović je ocijenio da je riječ o pravdanju nemoći CIK-a.

– U ukupnoj situaciji ne vidim da bi u bilo kom smislu trebalo da bude problem u nedostatku budžetskih sredstava. Ako je bilo sredstava za sprovođenje izbora u svim opštinama zbog čega se ne bi obezbijedila sredstva da se ovaj proces sprovede. Onaj ko je donio takvu odluku, trebao je da u budžetu predvidi sredstva za takve slučajeve, a to je u ovom slučaju CIK – istakao je Prodanović.

Za Doboj i Srebrenicu su poništeni izbori na velikom broju biračkih mjesta, što je Sud BiH i potvrdio te odbacio sve žalbe.

Predsjednik CIK-a Željko Bakalar najavio da će se članovi CIK-a sastati kako bi odredili datum raspisivanja izbora i dan kada će ih raspisati.

Prema njegovim riječima, te izbore treba da finansira pola BiH, a pola lokalna zajednica. “Moraćemo se obratiti Savjetu ministara jer nema budžeta BiH već je privremeno finansiranje da se eventualno iz tekuće rezerve obezbijede sredstva za dio koji se odnosi na štampanje listića, rad glavnog centra za brojanje i drugo”, rekao je Bakala za portal Kliks.

On je naveo da se iz lokalne zajednice finasniraju birački odbori, opštinska, odnosno gradska komisija.

Prema njegovim riječima, zavisno od odgovora, brzine obezbijeđenja sredstava i eventualnih političkih blokada, biće raspisani izbori u Doboju i Srebrenici.

– Tu su i eventualne političke blokade, na koje smo mi već navikli. Od svega toga će zavisi datum izbora i naše odlučivanje. Tu je mnogo parametara koji treba da se slože. Imamo i zakonske rokove, a to je 14 dana od pravosnažnosti odluke. Bilo bi idealno kada bismo mogli u tom roku, ali nije prvi put da odgađamo datum izbora zbog neobezbijeđenja sredstava. Vjerujem da ćemo u narednim danima imati više informacija – rekao je Bakalar.

POSTAVI ODGOVOR

Komentar
Ime