Foto: RTRS

U Ministarstvu privrede i preduzetništva Republike Srpske rekli su za Srnu da bi isplata podsticaja trebalo da počne 1. jula, kao i da se ovom mjerom želi unaprijediti poslovno okruženje, čime bi bile stvorene pretpostavke za povećanje plata u realnom sektoru i privlačenje domaćih i stranih investitora u privredu, što bi rezultiralo većim privrednim rastom i dodatnim zapošljavanjem.

– Trenutna visina plata u realnom sektoru i međunarodna kretanja uzrokuju migracije radnika iz Srpske, što ima negativan uticaj i na produktivnost i konkuretnost privrednih subjekata u Republici Srpskoj. S obzirom na ove okolnosti, pristupilo se izradi Prijedloga zakona o podsticajima, po hitnom postupku, da bi se što prije omogućilo povećanje plata radnicima – istakli su u Ministarstvu privrede i preduzetništva.

U Ministarstvu napominju da se ovim zakonom uređuju uslovi, korisnici i postupak za ostvarivanje prava na podsticaje za povećanje plata radnicima, kao i osnovni elementi za stimulisanje direktnih ulagalja u privredu.

Iznos podsticaja za povećanje radničkih plata biće određivan na osnovu visine njihove početne plate.

– Ako je početni iznos viši od 550 KM, privredni subjekt ostvaruje pravo na novčana sredstva u iznosu koji odgovara vrijednosti 70 odsto plaćenih doprinosa na povećanje plate. Ako je početni iznos plate radnika viši od najniže plate u Srpskoj, odnosno 450 KM, ali ne veći od 550 KM, privredni subjekt ostvaruje pravo na novčana sredstva u iznosu koji odgovara vrijednosti od 30 odsto plaćenih doprinosa na povećanje plate – pojasnili su Ministarstvu privrede i preduzetništva.

Predviđeno je da pivredni subjekti ostvaruju pravo na podsticaj za povećanje plata u dva obračunska perioda – od 1. januara do 30. juna i od 1. jula do 31. decembra.

– Korisnici podsticaja su privredna društva i samostalni preduzetnici sa sjedištem u Srpskoj iz oblasti proizvodnje, trgovine i usluga – istakli su u Ministarstvu privrede i preduzetništva.

U Ministarstvu ukazuju da podsticaje za direktna ulaganja imaju i neke zemlje regiona, kao što je Srbija.

– Ta rješenja se odnose na podršku konkurentnosti poslovnih subjekata kroz podršku njihovim ulaganjima u materijalna i nematerijalna sredstva s ciljem otpočinjanja obavljanja nove poslovne djelatnosti, proširenja postojećih kapaciteta ili proširenja proizvodnje na nove proizvode i procese, kao i pribavljanje imovine direktno povezane sa privrednim društvom koje je prestalo ili bi prestalo sa radom, ako ga ne bi kupilo treće lice po tržišnim uslovima, a kojima se može pružiti i podrška zapošljavanju – rekli su u Ministarstvu privrede i preduzetništva.

Predloženim zakonom se stvara i pravni osnov za izradu registra podsticaja u privredi na lokalnom i republičkom nivou, čija je priprema u toku.

Iz Biroa za odnose sa javnošću Vlade Republike Srpske saopšteno je, nakon današnje sjednice, da je donošenje ovog zakona planirano u Programu ekonomskih reformi za period od 2019. do 2021. godine i prioriteta utvrđenih u ekspozeu premijera Radovana Viškovića.

– Uvođenje podsticaja za povećanje plate radnika ima za cilj dva efekta. Prvi je poboljšati položaj radnika, a drugi ima za cilj otklanjanje sive zone u oblasti isplate plata radnika i prevođenje cjelokupnog novčanog iznosa koji radnik dobije od privrednog subjekta u legalne tokove – navedeno je u saopštenju.

U saopštenju piše da je svrha uvođenja podsticaja za direktna ulaganja da budu obezbijeđeni uslovi za postizanje veće konkurentnosti privrede, održivi privredni rast i povećanje zaposlenosti u Srpskoj.