Galić je, nakon posjete Zajedničkom centru za policijsku saradnju BiH, Srbije i Crne Gore u Trebinju, istakao da statistika pokazuje da je migrantska kriza i te kako prisutna i da je pritisak na granicu BiH i dalje kontinuiran.

On je dodao da je u prilog tome i informacija da je tokom 2018. godine evidentirano oko 15.000 migranata, dok ih je sa granica vraćeno oko 11.000.

– Izvijestio sam gospodina Romana o trenutnoj situaciji kada je riječ o migrantskoj krizi u BiH, koje mjere i radnje preduzimamo i sa čim se sve susrećemo na terenu, te kako ćemo u budućnosti pokušati da prevladamo ili stavimo pod kontrolu izazove sa kojima se susrećemo u vezi sa migrantima – poručio je Galić.

On je podsjetio da je Savezna policija Njemačke jedan od najbitnijih partnera Granične policije BiH sa kojom saradnja traje već 18 godina, tokom kojih je ova policijska agencija dobila pomoć veću od 10 miliona KM.

Galić je naveo i da Graničnoj policiji BiH trenutno nedostaju 434 službenika, zbog čega je raspisan novi konkurs u okviru koga će biti zaposleno 100 novih pripadnika.

Direktor Savezne policije Njemačke Diter Roman istakao je da je Zajednički centar u Trebinju dobar pokazatelj i nadležnim u EU kako se zemlje zapadnog Balkana nose sa migrantskom krizom.

– I mi u Njemačkoj imamo dosta ovakvih centara sa ostalim državama EU. Razmjena policijskih informacija protiče putem ovih centara kao što je to slučaj i u Trebinju. Ovi pokazatelji u vezi sa migracijama tiču se i Njemačke jer je mali broj osoba koje dolaze u BiH, a žele i da ostanu u njoj, već im je glavna stanica upravo Njemačka – naveo je Roman.

Roman je istakao da je Njemačkoj zbog toga veoma bitna prekogranična saradnja nadležnih policijskih tijela, zbog čega očekuje da u narednom periodu bude organizovan i samit direktora svih graničnih policija iz zemalja zapadnog Balkana.

On je rekao da je Savezna policija Njemačke samo u ovoj godini Graničnoj policiji BiH donirala oko 1,2 miliona evra u vidu opreme i obuke njenih službenika.

– Ali, ne smijemo da zaboravimo da se Granična policija BiH mora i dalje pomagati – naglasio je Roman.

Zajednički centar za policijsku saradnju između BiH, Crne Gore i Srbije osnovan je 2014. godine, kako bi svi dotadašnji oblici saradnje policijskih agencija na polju granične bezbjednosti dobili novi oblik i bili dodatno unaprijeđeni.