Mektić je prijavljen, kako je navedeno u krivičnoj prijavi predatoj Tužilaštvu BiH, za period u decembru 2019. dok je još obavljao dužnost ministra bezbjednosti.

Naime, 4. decembra Granična policija BiH dostavila je prijedlog kandidata za člana Odbora za žalbe policijskih službenika, jer je 22. novembra dotadašnjem članu Semiru Pašanbegoviću prestao radni odnos u GP BiH. Za novog člana je upravo predložen Hofman.

Mektić je ispred Ministarstva bezbjednosti, praktično u posljednjim danima mandata, odgovorio da bi imenovanjem Hofmana bila narušena nacionalna struktura Odbora, te je od GP BiH tražila drugog kandidata.

Hofman u prijavi citira član 10. Zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijskih struktura BiH, i tvrdi da iz njih proizilazi da njegovim imenovanjem ne bi bila narušena nacionalna struktura.

Aktuelni članovi Odbora za žalbe policijskih službenika dolaze iz sva tri naroda. Tako su iz reda Bošnjaka Samir Rizvo i Merima Šenderović, iz reda Hrvatra Željko Bogut i Ljuban Glavočanin, a iz reda Srba Ljubiša Pandurević i Slobodan Krstić.

Hofman ističe da člankom 10, tj. stavom 2. nije propisana razmjera zastupljenosti konstitutivnih naroda.

Tužilac Posebnog odjeljenja za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH podigao je 30. decembra optužnicu protiv Dragana Mektića i još tri osobe zbog zloupotrebe položaja.

Prema navodima optužnice, navedene osobe su zloupotrebom položaja počinile krivično djelo visoke korupcije koja šteti međunarodnom ugledu BiH, a dokumentovana su različite zloupotrebe položaja najviših službenika u Ministarstvu bezbjednosti BiH prilikom realizovanja međudržavnog projekta prekogranične saradnje u vatrogasnoj oblasti, a koji je finansirala delegacija Evropske unije u BiH, čija je vrijednost projekta bila 198.454 evra.