Bi-Bi-Si podsjeća da je on vodio Francusku u dva mandata i da je uveo svoju zemlju u područje jedinstvene evropske valute.

NJegove posljednje godine bile su obilježene korupcijskim skandalima.

Jedna od njegovih velikih političkih reformi bila je da se predsjednički mandat skrati sa sedam na pet godina.