“Pamtićemo ga kao vrsnog pozorišnog znalca, ali i veoma dragog, nenametljivog, odmerenog i dostojanstvenog čoveka”, naveli su iz Narodnog pozorišta u Beogradu.
Milanović je rođen 1951. godine.
Diplomirao je Opštu književnost i teatrologiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
Pohađao je postdiplomske studije na Filološkom fakultetu u Beogradu i na Institutu za dramu i teatar u Lođu /Poljska/, a u okviru studijskih boravaka bio je u Velikoj Britaniji i SAD.
Od 1975. godine bio je dramaturg, a od 1986. do 1992. umjetnički rukovodilac i direktor sarajevskog “Kamernog teatra 55”.
U jugoslovenskim časopisima i zbornicima objavio je veći broj dramaturških analiza, studija i eseja o temi pozorišta, filma i televizije /desetak godina bio je stalni TV kritičar sarajevske revije “Odjek”/, te pozorišnih i televizijskih kritika i prikaza.
Autor je više radio drama od kojih su najpoznatije “Soba”, “Koncert za Reginu Olsen”, “Quid nimis” i “Riblji ples”.
Pisao je televizijske scenarije “Zajedno”, “Budite isti za dvadeset godina” i “Perspektiva rajskog dola” za TV Sarajevo, te “Nastajanje/ Nestajanje” za TV Beograd.
Televizijska drama “Budite isti za dvadeset godina” adaptirana je i izvedena u Narodnom pozorištu u Zenici.
U periodu od 1994. do 1996. godine režirao je “Goli život”, prvu igranu televizijsku seriju u Republici Srpskoj, a od 1995. do 2000. godine bio je angažovan u “Srna filmu” kao producent i umjetnički savjetnik.
Za dokumentarni film “Povratak južnim planinama” /u produkciji “Srna filma”/ dobio je Nagradu za najbolji etnološki film na Međunarodnom festivalu MEFEST, održanom 1999. godine na Zlatiboru.
Tokom 2000. godine zaposlio se kao dramaturg Narodnog pozorišta u Beogradu u kojem ostaje sve do penzionisanja. 
U periodu od 2001. do 2005. godine sa velikim uspjehom obavljao je funkciju direktora Drame Narodnog pozorišta, a tri predstave iz njegovog mandata – “Hasanaginica” /2001/, “Velika drama” /2002/ i “Gospođa ministarka” /2004/ i dalje su na redovnom repertoaru. 
Za Dan Narodnog pozorišta 22. novembra 2016. godine Milanoviću je uručen Pečat Narodnog pozorišta koji se dodjeljuje povodom posebnog doprinosa životu i radu Kuće.Datum, vrijeme i mjesto sahrane bićenaknadno saopšteni.