foto: Medija centar Beograd

Mjesto i vrijeme sahrane biće naknadno objavljeni.

Zagorka Golubović jedan je od utemeljivača socijalne antropologije u Srbiji i jedan od osnivača Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu.

Rođena je 8. marta 1930. u Debrcu, u opštini Vladimirci, kod Šapca, a u Beogradu je živjela i školovala se od 1933. godine. Sa 14 godina postala je članica Saveza komunističke omladine Јugoslavije.

Po završetku rata nastavila je školovanje i diplomirala filozofiju sa 23 godine. Prvi posao poslije završenog fakulteta dobila je u Zemunskoj gimnaziji, a nakon toga radila je i radi u Četvrtoj beogradskoj gimnaziji (1952-1954).

U zvanje asistenta na Filozofskom fakultetu izabrana je 1957. godine, a 1960. izabrana je za poslanika u Saveznoj skupštini.

Nakon odbrane doktorata izabrana je u zvanje docenta, kao prva antropološkinja na Univerzitetu u Beogradu. Šezdesetih godina 20. vijeka bila je članica redakcije i autorka brojnih radova u prestižnom časopisu “Praksis”, potom i učesnica Korčulanske ljetnje škole (1963-1974).

Bila je jedina žena u najužem jezgru ove značajne filozofske grupacije. Presudno je uticala na uvođenje predmeta Antropologija i Sociologija porodice na osnovnim studijama Odjeljenja za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i učestvovala je u osnivanju i realizaciji postdiplomskih interdisciplinarnih studija antropologije na tom fakultetu.

Do penzionisanja, 2001. godine, radila je na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, čiji je jedan od osnivača.

Ostala je aktivna u nauci i javnom životu i nakon penzionisanja. Početkom devedesetih godina 20. vijeka imala je zapaženu ulogu u antiratnom pokretu u Beogradu i aktivno je učestvovala u građanskim i studentskim protestima 1996-1997. godine.

Nakon demokratskih promjena 2000. godine kritički je analizirala ekonomsku tranziciju u Srbiji.

Dobitnica je nagrada: “Vitez poziva” za pojedince koji su na najbolji način usaglasili svoju profesiju i savjest 2007, “Verica Barać” za doprinos borbi protiv korupcije 2012., kao i nagrade za životno djelo “Radomir Lukić” 2014. godine.