Medlin Olbrajt rođena je u Pragu, a našla je utočište u Srbiji, odnosno Beogradu tokom Drugog svjetskog rata, kada je njen otac, kao i drugi Јevreji, morao da napusti svoj dom pred najezdom nacista.

I pored toga, bila je najveći zagovornik agresije NATO na tadašnju SR Јugoslaviju, a posebno Srbiju.

Poznata je njena izjava da su žrtve u Iraku, računajući i civilne, bile vrijedne ciljeva zapadne Alijanse.