Foto: SRNA

On je rekao Srni da je u kapitalne projekte u tom periodu u Bratuncu uloženo 160 miliona maraka, te da su projekti realizovani kontinuirano u dužem periodu.

“Budžet opštine je mali da bi mogla sama da finansira te projekte. Tražili smo i dobijali pomoć od Vlade Republike Srpske i međunarodnih organizacija za realizaciju kapitalnih projekata, a neke su finansirali Savjet ministara i Srbija”, pojašnjava Mlađenović, ističući da su to projekti koji se odnose na Bratunac, ali su realizovani sredstvima drugih uz djelimično učešće i lokalne zajednice.

Prema njegovim riječima, prvih pet godina obavljanja načelničke dužnosti prošlo je u saniranju infrastrukture od ratnih oštećenja iz skromnih budžetskih sredstava.

U tom periodu godišnji budžet opštine iznosio je 900.000 KM, a kasnije je došlo do povećanja tog iznosa i već nekoliko godina budžet je oko osam miliona maraka, ističe Mlađenović.

Govoreći o budžetu, Mlađenović navodi da se većina budžetskih primanja odnosi na povrat PDV-a, a mali dio su izvorna primanja koja opština ostvaruje.

On nije obrazložio zašto su mali izvorni prihodi niti je naveo da li se nešto preduzima da se to stanje popravi, da se uvede više reda i finansijske discipline i tako utiče na smanjenje sive ekonomije, nelegalne gradnje i izbjegavanja plaćanja određenih zakonskih obaveza.

Prema njegovoj ocjeni, preokret u životu ove opštine i regije u zadržavanju stanovništva donijelo je asfaltiranje regionalnog puta Skelani-Bratunac-Drinjača, koji je povezao veliki broj sela uz lijevu obalu Drine koja su mještani decenijama napuštali.

Sredstva za proširenje i asfaltiranje tog puta obezbijedila je Vlada Republike Srpske prije 11 godina.

Među realizovanim značajnim i skupim projektima u ranijim mandatima nabrojao je rekonstrukciju i proširenje Doma kulture, rekonstrukciju kompletnog gradskog vodovoda i proširenje njegove mreže, djelimičnu regulaciju korita Križevice i Kravičke rijeke.

On je dodao da je izgrađeno i asfaltirano više desetina kilometara lokalnih puteva i gradskih ulica i trotoara, izvršena elektrifikacija sela i izgradnja ulične rasvjete u mjesnim zajednicama, nova pijaca, parkirališta, obnovljeno više stotina u ratu uništenih kuća i izgrađeno nekoliko stambenih zgrada za smještaj porodica poginulih i raseljenih lica.

Na pitanje šta je realizovano od predizbornih obećanja iz 2016. godine, Mlađenović je odgovorio da je završena izgradnja i opremanje Doma zdravlja u vrijednosti 2,2 miliona KM, kao i sistema za navodnjavanje poljoprivrednih površina koji je koštao 9,5 miliona KM.

“Asfaltirano je nekoliko lokalnih puteva i ulica u Bratuncu, te izgrađen pristupni put novom mostu na Drini između Bratunca i LJubovije nazvanog `Bratoljub`”, pojašnjava Mlađenović.

On naglašava da su to projekti koji su realizovani većinskim sredstvima Vlade Republike Srpske i uz učešće opštine i još nekih subjekata u manjim iznosima.

Nedavno je raspisan konkurs za proširenje sistema za navodnjavanje da bi se obuhvatili i novopodignuti zasadi voća, koji nisu bili obuhvaćeni prethodnim projektom jer nisu bili zasađeni. Riječ je o projektu vrijednom 1,2 miliona maraka.

“Obećanje da će biti riješeno pitanje smještaja porodica iz alternativnih smještaja biće realizovano jer izgradnja uskoro treba da počne, a raspisan je posljednji javni poziv za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih i ratnih vojnih invalida koje su propustile prethodne konkurse”, ističe Mlađenović.

Sredstva za izgradnju tih zgrada obezbijedila su resorna ministarstva Vlade Republike Srpske, a opština lokacije, neophodnu dokumentaciju i infrastrukturu za izgradnju stambenih zgrada za korisnike alternativnih smještaja i porodice poginulih.

On je naglasio da su sastavni dio predizbornih obećanja kapitalni projekti – proširenje gradskog vodovoda na cijelo područje opštine i završetak regulacije korita Križevice i Kravičke rijeke, treba da budu realizovani u naredne dvije godine.

Kao posljednji kapitalni projekat najavljivan u predizbornim kampanjama, koji još nije realizovan, jeste izgradnja novog opštinskog administrativnog centra umjesto dotrajale i ruševne postojeće zgrade opštine.

“Urađen je projekat i izgradnja tog objekta će koštati dva miliona maraka od kojih će milion biti pomoć Srbije, a drugu polovinu obezbijediće opština uz pomoć Vlade Republike Srpske”, istakao je Mlađenović, najavljujući da će uskoro početi radovi na uklanjanju postojećeg, a zatim gradnji novog objekta opštinske zgrade.

On je najavio pripremu za izgradnju zaobilaznice oko Bratunca i industrijske zone u blizini novog mosta i carinskog terminala, što je najavljivao u kampanji.

MOST “BRATOLJUB” ISTORIJSKI PROJEKAT

Mlađenović smatra da je izgradnja mosta “Bratoljub”, u čiju izgradnju je Srbija uložila 4,5 miliona evra, istorijski projekat za Bratunac i srednje Podrinje.

“Kada se izgradi granični prelaz prvog reda sa jednim carinskim terminalom za BiH i Srbiju, za što je Uprava za indirektno oporezivanje BiH raspisala konkurs, povećaće se promet robe i ljudi jer će to olakšati i ubrzati prelaz i već postoji izraženo interesovanje za lokacije u budućoj industrijskoj i bescarinskoj zoni kod novog mosta koju planiramo graditi”, najavio je načelnik Bratunca.

Opština Bratunac blagovremeno je završila sve svoje obaveze vezane za stvaranje uslova za izgradnju mosta i zajedničkog carinskog terminala koji će biti na prostoru ove opštine.

Mlađenović očekuje da će to omogućiti otvaranje većeg broja novih radnih mjesta, novih proizvodnih i uslužnih kapaciteta i doprinijeti zaustavljanju odseljavanja sa ovog područja.

Bratunački načelnik je izrazio nezadovoljstvo razvojem turizma iako Bratunac sa rijekom Drinom ima dobre uslove i turističke potencijale.

On je rekao da se traže partneri spremni da ulažu u izgradnju ugostiteljskih i smještajnih kapaciteta kako bi se stvorili uslovi za prijem i boravak turista u ovom mjestu.

Na kraju razgovora Mlađenović je za Srnu rekao da već duže vrijeme postoje trzavice i česte su bile krize u radu lokalnog parlamenta.

“Većina odbornika se kandiduje zbog paušala i ostvarivanja ličnih interesa što dovodi do uslovljavanja i otežavanja rada i donošenja skupštinskih odluka”, smatra Mlađenović.

On tvrdi da se ta kriza prevazilazi, da će uskoro dvije trećine odbornika činiti skupštinsku većinu i da će tako biti do kraja ovog mandata što će omogućiti efikasniji rad lokalnog parlamenta, a samim time i izvršne opštinske vlasti i smanjiti troškove skupštinskih zajedanja, te onemogućiti prekide skupštinskih sjednica što je u prošloj godini bio čest slučaj.

Mlađenović je istakao dobru saradnju sa Vladom, institucijama i ustanovama Republike Srpske od dolaska na čelo ove opštine.