U Vladi Republike Srpske Srni je rečeno da su u predstojećem periodu, planom poslovanja Javnog preduzeća “Putevi Republike Srpske”, planirana sredstva za izradu generalnog projekta sa nekoliko novih varijanti i višekriterijumskom analizom za izgradnju trase magistralnog puta M-20 Gacko-Foča, dionica Tjentište-Brod na Drini.

“Procijenjena vrijednost nabavke je 17.094.017 KM bez PDV-a, a po isporuci generalnog projekta, koji se očekuje u novembru, pristupiće se izradi Idejnog projekta i UT uslova. Nakon isporuke generalnog projekta, imaćemo podatke o procjeni vrijednosti projekta, kao i druge elemente”, pojasnili su u Vladi Srpske.

Kada je riječ o izgradnji magistralnog puta M-18 Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, projekat rekonstrukcije obuhvata dionicu magistralnog puta M-18 Foča-Hum /Šćepan polje/ u dužini od 20,2 kilometra, a na strani Crne Gore dionicu dužine 25,4 kilometra.

Evropska komisija je finansirala iz programa IPA izradu projektne dokumentacije za izgradnju magistralnog puta M-18 sa međudržavnim mostom.

Glavni projekat izgradnje magistralnog puta M-18 sa međudržavnim mostom isporučen je Javnom preduzeću “Putevi Republike Srpske”, a vrijednost projekta je oko 70 miliona evra.

Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske pokrenulo je aktivnosti za realizaciju ovog projekta tako što je Ministarstvu komunikacija i transporta u Savjetu ministara iniciralo zaključivanje sporazuma između Savjeta ministara i Crne Gore o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Tare na magistralnom putu M-18.

Ministarstvo komunikacija i transporta u Savjetu ministara sačinilo je Nacrt sporazuma i uputilo crnogorskoj strani, koja je prihvatila inicijativu za potpisivanje ovog sporazuma, te se očekuje dalje usaglašavanje teksta sporazuma između BiH i Crne Gore.

Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske uputilo je prema Ministarstvu komunikacija i transporta i Ministarstvu finansija i trezora u Savjetu ministara inicijativu da se ovaj projekat dijelom finansira iz GSM licence, ali ovaj projekat još nije nije uvršten u takav način finansiranja.

Takođe, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske i preduzeće “Putevi Republike Srpske” aplicirali su prema Investicionom okviru za Zapadni Balkan /WBIF/ za dodjelu grant sredstava u iznosu 20 odsto za realizaciju ovog projekta /četvrti investicioni ciklus/.

Istovremeno “Putevi Republike Srpske” provode neophodne aktivnosti za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i pribavljanja građevinske dozvole.

Vlada Srpske je zaključkom od 24. jula prošle godine podržala realizaciju ovog projekta i zadužila Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske i preduzeće “Putevi Republike Srpske” da provode aktivnosti u tom pravcu.

Iz Vlade naglašavaju da se na području opštine Foča finansiraju i dva projekta za koje je iz donatorskih sredstava Vlade Republike Srbije /iz petog granta od 9,3 miliona evra/ odobreno ukupno 391.166 KM /200.000/, i to za rekonstrukciju paviljona u Nacionalnom parku “Sutjeska – 293.374 KM /150.000 evra/ i za nabavku sanitetskog vozila – 97.791 KM /50.000 evra/.

Iz treće donacije Srbije od 3,6 miliona evra finansira se projekat “Izgradnja nove trase magistralnog puta M-20 Gacko-Foča, poddionica Tjentište-Brod na Drini” u iznosu od 4.889.575 KM /2.500.000 evra/ koji je odobren prošle godine.

Ovaj projekat ima karakter projekta od interesa za Republiku Srpsku, nosilac je preduzeće “Putevi Republike Srpske”, a radovi se odnose na područje opštine Foča.

Iz sredstava klirinškog duga za ovu lokalnu zajednicu prošle godine odobreno je 1.250.000 KM i to 1.000.000 KM za projekat Sanacija štete na području Nacionalnog parka “Sutjeska” na Tjentištu i 250.000 KM za projekat Izgradnja lokalne putne infrastrukture u opštini Foča, a sav novac je isplaćen.

U Vladi ističu da je na toku realizacija projekta modernizacija Univerzitetske bolnice u Foči – rekonstrukcija, dogradnja centralnog objekta “B” i nabavka opreme za period 2018-2022. u iznosu od 16.379.588 KM, a izvor finansiranja je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite.