Na dnevnom redu sjednice je izvještaj Savjeta ministara BiH o aktivnostima u okviru procesa evropskih integracija BiH, saopšteno je iz Predsjedništva BiH.

Članovi Predsjedništva BiH razmatraće i prijedlog odluke o prihvatanju sporazuma i određivanju potpisnika za Sporazum o suzbijanju seksualne eksploatacije i zlostavljanja, između BiH i generalnog sekretara UN, kao i izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za prvih šest mjeseci ove godine.

Na dnevnom redu sjednice je i prijedlog odluke o prihvatanju sporazuma i određivanje potpisnika za Ugovor o slobodnoj trgovini između BiH i Turske, kao i prijedlog odluke o davanju odobrenja za zaključivanje sporazuma o bezbjednosnom programu između Ministarstva komunikacija i transporta BiH i “Majkrosoft” korporacije.

Biće razmatran i prijedlog odluke o ratifikovanju sporazuma o zajmu između BiH i Saudijskog fonda za razvoj – Izgradnja i obnova određenog broja bolnica u BiH.