Cvijanović je glasala u Školi za slušno oštećene u naselju Paprikovac u Banjaluci