Tim povodom sutra u Bijeljinu dolaze predstavnici navedenih kompanija sa kojima bi trebalo da bude zaključen ugovor, vrijednosti oko 80 miliona evra, a odnosi se na proizvodnju kontejnera u narednih pet godina.

Na proizvodnji kontejnera do danas je angažovano oko 50 radnika, a nakon zaključenja ugovora plan je znatno proširenje proizvodnih kapaciteta, kao i zapošljavanje dodatnih 300 do 350 radnika.

Iz ove kompanije ističu da su ovakvi projekti veoma važni i značajni kako za područje Bijeljine, tako i za kompletnu Republiku Srpsku zbog moguće saradnje sa bitnim kompanijama iz EU, čime ova kompanija pokazuje da može biti konkurentna na tom tržištu sa domaćim proizvodima i domaćom radnom snagom.

“Smatramo da ovakve projekte treba maksimalno podržati jer se njima vraća nada mladim ljudima i daje šansu da ostvare dugoročnu egzistenciju i zaposlenje u Republici Srpskoj”, ističe se u saopštenju.

Takođe, ovaj i slični projekti ne znače samo saradnju i razvoj Tehničkom remontu Bratunac, nego otvaraju mogućnost saradnje i drugih privrednih subjekata iz Republike Srpske sa navedenim firmama, kao i drugim kompanijama iz EU.

Iz ove kompanije konstatuju da ovakvi projekti u značajnoj mjeri pomažu i u realizaciji programa Vlade Republike Srpske koji se odnose na zapošljavanje.

Rukovodstvo preduzeća Tehnički remont Bratunac, na čelu sa većinskim vlasnikom Slavenom Ristićem, nakon uspješno okončanog procesa privatizacije ove kompanije, proširuje svoje poslovanje i na teritoriju Bijeljine sa željom da rehabilituje proizvodne kapacitete nekadašnjeg privrednog subjekta “Elvako”.

U avgustu 2017. godine Tehnički remont Bratunac ušao je u zakup poslovnog prostora i proizvodnih hala kompanije Elvako u stečaju, a nakon ispunjavanja svih potrebnih uslova, planirano je da poslovanje nastavi kao kompanija “Elvako MetPro”, koju planiraju da osnuju.

U Tehničkom remontnom zavodu naglašavaju da su u proteklih godinu dana aktivno investirali i ulagali u razvoj nove fabrike i zapošljavanje s ciljem da ožive civilnu industriju i djelimično izmijene proizvodni program da bi bili konkurentni na tržištu.

“Jedan od značajnijih projekata, koji smo pokrenuli jeste saradnja sa njemačkom kompanijom FHF Flurfördergeräte GmbH, koja je već dugi niz godina vodeći lider za proizvodnju raznih vrsta kontejnera. U ovoj godini smo već pokrenuli proizvodnju kontejnera, koje smo isporučili klijentu iz EU, koji je izvršio kontrolu i testiranje proizvoda, a kvalitet završenih proizvoda je rezultirao ponudom za zaključenjem ugovora sa kompanijama ‘Aksis’ i ‘Solvium’, koje predstavljaju krajnjeg korisnika proizvoda kompaniju DHL, koji je globalni tržišni lider u logističkoj industriji”, ističe se u saopštenju.

Tim povodom sutra u Bijeljinu dolaze predstavnici navedenih kompanija sa kojima bi trebalo da bude zaključen ugovor, vrijednosti oko 80 miliona evra, a odnosi se na proizvodnju kontejnera u narednih pet godina.

Na proizvodnji kontejnera do danas je angažovano oko 50 radnika, a nakon zaključenja ugovora plan je znatno proširenje proizvodnih kapaciteta, kao i zapošljavanje dodatnih 300 do 350 radnika.

Iz ove kompanije ističu da su ovakvi projekti veoma važni i značajni kako za područje Bijeljine, tako i za kompletnu Republiku Srpsku zbog moguće saradnje sa bitnim kompanijama iz EU, čime ova kompanija pokazuje da može biti konkurentna na tom tržištu sa domaćim proizvodima i domaćom radnom snagom.

“Smatramo da ovakve projekte treba maksimalno podržati jer se njima vraća nada mladim ljudima i daje šansu da ostvare dugoročnu egzistenciju i zaposlenje u Republici Srpskoj”, ističe se u saopštenju.

Takođe, ovaj i slični projekti ne znače samo saradnju i razvoj Tehničkom remontu Bratunac, nego otvaraju mogućnost saradnje i drugih privrednih subjekata iz Republike Srpske sa navedenim firmama, kao i drugim kompanijama iz EU.

Iz ove kompanije konstatuju da ovakvi projekti u značajnoj mjeri pomažu i u realizaciji programa Vlade Republike Srpske koji se odnose na zapošljavanje.