Rusija je ranije ocijenila da ulazak Finske u NATO predstavlja prijetnju na koju će odgovoriti, ali nije precizirala kako.