Foto: N.N.

U izjavi je naglašeno da presjedavajući parlamenata zemalja jugoistočne Evrope i Višegradske grupe pojačavaju podršku proširenju EU i skreću pažnju šefovima država članica na činjenicu da je ključ uspjeha i prosperiteta Unije jasno opredijeljenje sadržano u članu 49 Ugovora o EU u kojem je navedeno da joj se sve evropske države mogu pridružiti pod uslovom da dijele iste vrijednosti.

“Politika proširenja bila je jedna od najuspješnijih politika EU. EU treba da ostane otvorena prema zemljama koje dijele zajedničke vrijednosti, koje su u osnovi EU i spremne su da se prilagode njenim standardima. Stoga se mora ojačati ova politika, koja je nažalost usporena nakon posljednjeg sastanka Evropskog savjeta”, istaknuto je u izjavi.

Pristupanje EU država jugoistočne Evrope, dodaje se u dokumentu, ne samo da utiče na bezbjednost, stabilnost i prosperitet regiona već i na cijeli kontinent, saopšteno je iz Odsjeka Narodne skupštine Republike Srpske za odnose sa javnošću.

“Predsjednici smatraju da je istorijska greška što na posljednjem sastanku Evropskog savjeta nije mogla biti donesena odluka o početku pregovora o pristupanju sa dvije države kandidata koje su ispunile tražene uslove”, navedeno je u izjavi.

Predsjednici parlamenata pozvali su političke lidere država članica EU da učine sve što mogu kako bi što prije donijeli odluku o početku pregovora o pristupanju s Albanijom i Sjevernom Makedonijom.

Oni su izrazili nadu da će zajednički napori država članica i institucija EU i zemalja kandidata dovesti do proširenja Unije u narednim godinama.

Predsjednici parlamenata su pozvali predsjednika Narodne skupštine Mađarske Lasla Kevera da izjavu proslijedi predsjedniku Evropskog savjeta, predsjedavajućem Savjeta EU, predsjednicima Evropskog parlamenta i Evropske komisije, kao i svim predsjednicima nacionalnih parlamenata država članica EU.

Izjavu su potpisali predsjednici parlamenata Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, Federacije BiH Mirsad Zaimović, Mađarske Laslo Kever, Srbije Maja Gojković, Autonomne Pokrajine Vojvodine Ištvan Pastor, Crne Gore Ivan Brajović, Sjeverne Makedonije Talat DŽaferi i Albanije Vasilika Hisi.

Dokument su potpisali i šefovi delegacija parlamenata zemalja članica Višegradske grupe – predsjednik Senata Češke Jaroslav Kubera, predsjednik parlamenta Poljske Elžbjeta Vitek i predsjednik parlamenta Slovačke Andrej Danko.

Izjava je potpisana na Konferenciji predsjednika parlamenata zemalja jugoistočne Evrope i država Višegradske grupe u Budimpešti, koja je posvećena proširenju EU.