Foto: RTRS

Uredbu sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju i

Uredbu sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske.

Uredba sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske.

Uredba sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske.