On je naveo i da je nedavno došlo do sukoba unutar grupe “Pravda za Davida” izmedju Davora Dragičevića i Suzane Radanović sa jedne i clanova grupe sa druge strane upravo zbog novca, a iz grupe je izbačen Dragan Dabic.
Prema riječima našeg izora, Davor Dragičević je uoči odlaska za Austriju podigao značajnu sumu novca sa bankovnih računa na koje su novac uplaćivali građani.
“Sada su ti računi gotovo prazni. Davor Dragičević živi sam u stanu u Beču, nakon što ga je ostavila nevjenčana supruga, a finansijski ga pomažu Bošnjaci koji žive u Austriji”, rekao je naši izvor.