U tekstu se napominje da Savjet jednoglasno podržava evropsku persepektivu BiH kao jedinstvene, ujedinjene i suverene zemlje.

Savjet je potvrdio spremnost da nastavi Opeaciju “Altea” sa izvršnim vojnim mandatom kako bi pružio podršku vlastima u BiH da održe bezbjedno okruženje, u skladu sa obnovljenim mandatom od UN.

U saopštenju se dodaje da Savjet očekuje prezentaciju sljedećeg Strateškog pregleda tokom 2019. godine, koji će biti osnova za diskusiju među članicama EU o zadacima EUFOR-a i budućim opcijama za Operaciju “Altea”, imajući u vidu napredovanje BiH u procesu EU integracija i bezbjednosnu situaciju na terenu.

Ukazano je na značaj nastavka koordinisanja EUFOR-ove Operacije “Altea” sa ostalim međunarodnim “igračima” na terenu.

Savjet je na kraju ponovo apelovao na vlasti u BiH da, uz podršku međunarodne zajednice, ubrzaju napore za rješavanje pitanja uklanjanja viška municije, oružja i eksplozivnih naprava, kao i deminiranja i ostalih najvažnijih pitanja.