Foto: SRNA

Vidovićeva je navela da je, uvažavajući sugestije socijalnih partnera, predviđeno 236,9 miliona KM za doznake na ime socijalne zaštite, među kojima su lične, porodične i civilne invalidnine, borački dodatak, naknade za zdravstvenu zaštitu boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca.

Ona je dodala da su u odnosu na rebalans budžeta za prošlu godinu ta izdvajanja veća za 54,6 miliona KM.

Kada je riječ o ovogodišnjem republičkom budžetu, koji iznosi 3,4 milijarde KM i veći je za više od 100 miliona u odnosu na rebalans u 2019, Vidovićeva je navela da je na njegovo povećanje uticao rast prihoda.

“Poreska uprava je lani prikupila rekordnih 2,5 milijarde KM, što je za oko 54 miliona KM više u odnosu na godinu ranije. Na to su uticale mjere Vlade na rasterećenju privrede, poboljšanju položaja radnika, što je dovelo do povećanja broja zaposlenih, minimalne plate, te zarada u prosvjeti i Ministarstvu unutrašnjih poslova”, rekla je Vidovićeva za “Glas Srpske”.

Odgovarajući na pitanje da li najavljeno povećanje plata u javnom sektoru i penzija može ugroziti stabilnost javnih finansija, Vidovićeva je rekla da ne može ako se to radi pažljivo, na osnovu ostvarenih rezultata i u realnim i održivim fiskalnim okvirima.

“Tokom 2019. je ostvaren rast BDP-a i zaposlenosti, čime je stvoren prostor za realni rast plata u javnom sektoru i penzija bez ugrožavanja fiskalne pozicije u narednim godinama, čak i uz moguće smanjenje poreza i doprinosa na plate. Plate u javnom sektoru nisu povećane deset godina, a u dva navrata su čak smanjene”, navela je Vidovićeva.

Govoreći o javnom dugu, ona je istakla da to nije nikakav bauk, niti je situacija alarmantna, dodavši da Srpska spada u red umjereno zaduženih zemalja i da nema nikakvih problema sa likvidnošću i servisiranjem svojih obaveza.

Prema njenim riječima, stanje javnog duga trenutno je 4,1 milijardu KM, odnosno, 37,1 odsto BDP-a, što je ispod gornje granice duga koja, prema Zakonu o zaduživanju, dugu i garancijama Srpske, iznosi 55 odsto BDP-a za javni dug.

Vidovićeva kaže i da je suzbijanje sive ekonomije jedan od prioriteta Republike Srpske i zato su, između ostalog, usvojeni zakonski akti koji predviđaju veće kazne za neizdavanje fiskalnih računa.

“Moramo raditi na jačanju poreskog morala. Nema države u kojoj nema sive ekonomije, ali se negativne posljedice mogu ublažiti. S tim ciljem je bilo i usvajanje nove verzije Zakona o fiskalnim kasama, čime su precizirane kaznene mjere za one koji ne izdaju fiskalne račune. Neplaćanje poreza nanosi štetu svima”, napomenula je Vidovićeva.

Ona naglašava i da nakon izmjena Zakona o igrama na sreću priređivači nisu propali, a prihodi su značajno povećani, 52 odsto u odnosu na prethodni period, a da se isto, čak i više, očekuje i ove godine, pa je, kako je istakla, jasno da se o tome prašina digla nepotrebno.

Komentarišući tvrdnje iz opozicije da se podaci friziraju za javnost, a da je stvarna slika drugačija, Vidovićeva je rekla da se o tome ne može govoriti ako se zna da je Srpska pod monitoringom Svjetske banke i MMF-a i da su oni spremni da, konkretnim aktivnostima i aranžmanima, podrže planove Srpske.

Vidovićeva kaže da je zadovoljna urađenim u prethodnoj godini jer su planovi sa početka mandata ostvareni.

Ona je navela da je podignuta stopa BDP-a za tri odsto, stopa nezaposlenosti je smanjena za 5,5 odsto u odnosu na prethodnu godinu, kao i učešće javnog duga u BDP-u za 0,8 odsto, a veći budžetski prihodi od planiranih omogućili su i povećanje penzija za ukupno 4,17 odsto.