Petar Ivancov

“Koliko ja razumijem, odluke Kongresa odražavaju planove rukovodstva SDA oko reorganizacije uređenja BiH. Očigledno da oni nisu u skladu sa uređenjem zemlje prema Dejtonskom mirovnom sporazumu”, rekao je Ivancov Srni.

Ivancov ističe da su u programskim dokumentima Kongresa SDA predloženi reforma Ustava, te preispitivanje principa administrativne i teritorijalne organizacije BiH, uključujući promjene naziva zemlje, kao i transformacija institucionalnog sistema organa vlasti, što ne odgovara osnovnim načelima Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji garantuje ravnopravnost tri konstutativna naroda i široka ovlaštenja entiteta.

“Uzimajući ovo u obzir, sasvim je razumljivo jednoglasno odbacivanje najavljene agende od srpskog i hrvatskog naroda. Nažalost, u trenutnoj unutrašnjoj političkoj situaciji kada godinu dana nakon izbora nije moguće formiranje novog Savjeta ministara, takve izjave samo komplikuju proces formiranja vlasti, ne doprinose postizanju i realizaciji neophodnih ugovora”, smatra ruski ambasador.

Kada je riječ o njegovom prisustvu Kongresu SDA 14. septembara, Ivancov je rekao da je SDA ključna politička stranka bošnjačkog naroda, što su potvrdili rezultati posljednjih opštih izbora, te naglasio da nijedna odgovorna ambasada u BiH ne može kvalitetno da radi bez saradnje sa vodećim političkim strankama koje predstavljaju tri konstitutivna naroda.

“Polazim od toga da su kontakti sa njom /SDA/ dio mojih obaveza kao predstavnika Rusije u BiH”, dodao je Ivancov.

Kongres SDA usvojio je Programsku deklaraciju u kojoj se navodi da je primarni i dugoročni cilj ove stranke usvajanje ustava kojim bi BiH bila definisana kao demokratska, regionalizovana, pravna i socijalna država pod nazivom “republika BiH”, sa tri nivoa vlasti – državnim, regionalnim i lokalnim.