Odlukom se omogućava ulazak i boravak strancu koji u BiH ulazi zbog poslovnih obaveza, pod uslovom da posjeduje pozivno pismo pravnog lica iz BiH koje ga angažuje i potvrdu o negativnom testu na virus SARS-KOB-2 ovlaštene laboratorije, ne stariju od 48 časova od trenutka ulaska, saopšteno je iz Savjeta ministara.

– Odredbe o zabrani ulaska iz člana 2. ove odluke ne primjenjuju se na državljane BiH koje imaju dvojno državljanstvo i oni mogu ući u zemlju sa ličnom kartom izdatom od strane nadležnog tijela u BiH, bez obzira na način ulaska u drugu državu iz koje se vraćaju – navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da je istovremeno omogućen boravak u BiH strancima, članovima uže porodice (bračni partner, roditelji, djeca, braća i sestre) preminule osobe radi prisustva njenom ukopu, najviše 72 časa od trenutka ulaska u BiH, ne računajući eventualni period izolacije, pod uslovom da posjeduju dokaze o smrti i srodstvu sa umrlom osobom.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenom glasniku BiH.