Predsjednik Srpske je rekao da je na današnjem sastanku dogovovreno da 81 asistent bude zaposlen na dva javna univerziteta. Na Univerzitet u Banjaluci biće zaposleno 54, a u Istočnom Sarajevu 27 asistenata.

Dodik je rekao da će biti zaposleni najbolju studenti koji se prijave na konkurs.

Istakao je da je za ove namjene predviđeno 300.000 KM, a ukupno 2,2 miliona KM u sljedećoj godini za plate asistenata.

– Krenuli smo u realizaciju politike zapošljavanja najboljih studenata, kako bi dobili priliku da nastave da se bave naučnim i obrazovnim radom – naglasio je predsjednik Srpske.

Dodik je istakao da rektori oba javna univerziteta dobro rade svoj posao, te da je na današnjem sastanku razgovarano i o drugim pitanjima u oblasti viskog obrazovanja.

Rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajaninrekao je da su konkursne procedure za prijem novih asistenata u toku i pozdravio odluku o angažovanju najboljih studenata za dalji rad na univerzitetima.

– I sljedeće godine ćemo nastojati da na univerzitet ulaze najbolji. Umjesto gostujućih nastavnika, nastavu treba da preuzimaju domaći kadrovi. Na taj način će se i sistem rasteretiti – rekao je Gajanin.

Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Stevo Pašalić rekao je da je ovo najbolji način da se mladi i obrazovani ljudi zadrže u Republici Srpskoj.

– Drago mi je da popravljamo kadrovsku proceduru. Želimo da zadržimo najbolje. A ovo je najbolji način da ih zadržimo u našoj zemlji – istakao je on.