Kako je sapćenno iz HDZ-a, sastanci se održavaju kako bi se pronašli odgovajući odgovori na razne teme važne za lokalne sredine, te kako bi predstavnici lokalne vlasti izravno komunicirali sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti s viših razina i kako bi se planirane aktivnosti brže provodile.

“Na sastanku se razgovaralo o raznim aktualnim temama i aktivnostima po svim općinama, s posebnim osvrtom i na rezultate Općih izbora u BiH. Izvješća o aktualnim projektima su prezentirali načelnici i gradonačelnici, te su također i uradili predviđanja budućih planova kao i potrebnih infrastrukturnih radova. Danas je razgovarano i o završetku projekta Radio-televizije HB, gdje bi općine imale svoje vlasničke udjele. Zaključeno je kako će se do kraja godine realizirati ovaj projekt”, stoji u saopćenju Ureda za informiranje HDZ BiH.