Član Sindikata Zlatan Popović izjavio je danas za “Avaz” da nisu odredili tačan datum generalnog štrajka, jer saglasnost na ovu odluku treba dati Upravni odbor Sindikata državnih službenika i namještenika, čija su članica.

“Takav je pravilnik. Dali smo im razuman rok od desetak dana za to. Datum početka generalnog štrajka ćemo odrediti kad dobijemo njihovu saglasnost”, dodao je Popović.

Popović je istakao da su Vladi FBiH na izjašnjenje uputili prijedlog sporazuma postignut sa predstavnicima menadžmenta Poreske uprave i Vlade, kojim se udovoljava većini zahtjeva sindikata, ali su dobili odgovor da malo sačekaju, što ih nije zadovoljilo.

On je napomenuo da ostaju otvoreni za pregovore.

Zaposleni u Poreskoj upravi FBiH traže za 30 odsto veću platu, zatim da inspektori imaju 30 odsto dodatka na platu umjesto 20 odsto, traže popunu radnih mjesta, te više novca za isplate po presudama za razliku plata po kolektivnom ugovoru.