Direkcija za koordinaciju policijskih tijela (Foto: uskinfo.ba)

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH ne preza ni od čega, pa ni od toga da prekorači svoja ovlaštenja, da bi od sebe napravila policijski organ i pribavila operativne nadležnosti.

Na osnovu dokumenta, koji je u posjedu Srne, iz Direkcije je upućen dopis svim direktorima, komesarima i šefovima policija kojim ih poziva da sutra potpišu sporazum o korištenju radio-veze između policijskih agencija u BiH, a kako tačka u dnevnom redu navodi se i analiza stanja bezbjednosti u BiH.

Potpisivanje ovog sporazuma podrazumijeva uvezivanje operativnih cenatara policija sa Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela BiH, za šta ona nema nadležnost.

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH je i prije dva mjeseca uputila dopis entitetskim i kantonalnim MUP-ovima i Policiji Brčko Distrikta u kojem se traži učešće njihovih predstavnika na sastanku na kojem bi se dogovorili “tehnički aspekti” u vezi sa uvezivanjem operativnih centara svih policijskih agencija u BiH, među kojima je i frekvencija koju bi dodijelila Direkcija, odnosno kanal na kojem bi se ostvarila međusobna komunikacija.

Na taj poziv Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske tada je žestoko odgovoreno Ministarstvu bezbjednosti u Savjetu ministara, u čijoj je nadležnosti Direkcija.

Iz MUP-a Srpske je tada naglašeno da Zakonom o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i agencijama za podršku policijskoj strukturi BiH nisu definisane nadležnosti prema kojima bi se Direkcija mogla baviti uvezivanjem operativnih centara policijskih agencija u BiH.

Zakonom je jasno propisano da Direkcija nije osnovana kao policijski organ, već kao upravna organizacija za podršku policijskoj strukturi BiH.

Članom 6 Zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH propisane su njene nadležnosti iz kojih jasno proizilazi da Direkcija nema ni operativnu nadležnost koju imaju policijske agencije na nivou BiH, a pogotovo nema operativne nadležnosti drugih organa unutrašnjih poslova u BiH.

Iz tih razloga, navedeno je tada iz MUP-a Srpske, Direkcija ne može ni koordinisati njihovim radom niti se može uspostaviti sistem radio veze na predloženi način.

Iz MUP-a Srpske tada su naveli da Direkcija, u skladu sa zakonom utvrđenim ovlašćenjima, isključivo obavlja poslove komunikacije i koordinacije policijskih tela na nivou BiH.

Iz dopisa Direkcije, koji je u posjedu Srne, jasno se vidi da su svjesni stavova MUP-a Republike Srpske i da su ga “izuzeli iz sporazuma”.

Zanimljivo je da su na sastanak, zakazan za sutra, pozvani vršilac dužnosti glavnog tužioca BiH, glavni republički tužilac Republike Srpske i vršilac dužnosti glavnog tužioca Federacije BiH.

Oni se pozivaju da zajedno analiziraju stanje bezbjednosti i definišu mjere, prijedloge i zaključke za unaprijeđenje stanja bezbjednosti, što je opet uloga za koju Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH nema nadležnosti.

POSTAVI ODGOVOR

Komentar
Ime