Višković je rekao da će fokus biti na privredi i očuvanju radnih mjesta, a štediće se na dnevnicama, putovanjima, naknadama za komisije.

Od danas će na pomoć moći da računaju i ugostitelji, hotelijeri, turističke agencije i umjetnički izvođači.

Za hotele, odmarališta, male smještaje, putničke agencije, tur-operatore i izvođače umjetnosti biće uplaćeni porezi i doprinosi na plate za period jul-septembar 2020. godine. Ukoliko je preduzetnik već uplatio poreze i doprinose za ovaj period, ta će se uplata smatrati kao pretplata.

– Privredni subjekt koji podnosi zahtjev za dodjelu sredstava dužan je da ima registrovano sjedište na teritoriji Republike Srpske, da nije smanjio broj radnika za više od 15 odsto, kada se uporedi broj radnika na dan 31. avgust 2020. godine sa danom 29. februar 2020. godine, da ima finansijski gubitak, koji podrazumijeva prosječan pad prometa u periodu jul-septembar 2020. godine u procentu od najmanje 40 odsto i više u odnosu na isti period 2019. godine i da je izmirio poreze i doprinose na platu po svakom zaposlenom radniku prijavljenom na puno radno vrijeme ili preduzetniku koji nije obveznik doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnik prava na penziju, u skladu sa propisima kojima je uređena oblast doprinosa i poreza na dohodak, zaključno sa 30. junom 2020. godine – istakao je premijer Srpske obrazlažući Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o garantnom programu podrške privredi za ublažavanje posljedica pandemije bolesti COVID 19 izazvane virusom SARS-COV-2.

Nadležnom ministarstu zahtjev treba podnijeti najkasnije do 20. decembra. Sa ovom odlukom upoznati su u Udruženju preduzetnika koji su i tražili da pomoć bude u vidu poreza i doprinosa. Konsultacije su danas imali kod premijera Srpske.

– Dobro je Što je Vlada Srpske predvidjela određeni dio sredstava za pomoć, s obzirom da su moguće i teže posljedice za privredu. Trenutno su najveći problemi u ugostiteljstvu, turizmu i saobraćaju – izjavio je Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Budžet za 2021. godinu, najavljuje premijer, biće budžet štednje. Institucije, javna preduzeća i ustanove, zaključkom Vlade na sljedećoj sjednici biće obavezna da u naredne tri godine ostvare uštede od 10 odsto godišnje. Plaćanja putovanja, dnevnica, određenih komisija i slično, moraju biti svedena na minimum, ističe Višković.

– Ministri su dobili instrukcije da u narednih dan ili dva, u saradnji sa Ministarstvom finansija, sve ovo realizuju i da u ponedjeljak, 7. decembra, imaju pripremljen dokument koji bi se na sjednici Vlade našao već u utorak, 8. decembra – najavio je Višković.

Svjesni novonastale situacije izazvane kovidom, penzioneri poručuju da neće tražiti nerealno – redovno povećanje očekuju početkom naredne godine. Sindikalni predstavnici na konsultacijama ističu da je najvažnije očuvati radna mjesta.

– Naravno da smo očekivali da se stvore uslovi za povećanje plata. Ono što je stav Vlade je da se sve učini da ne dođe do pomjeranja bilo kakvih iznosa za finansiranje korisnika iz budžeta, ali da se što prije stvore uslovi za napredak u uslovima korone. Najvažnije je da sačuvamo sva radna mjesta i da nijedno radničko pravo ne bude ugroženo – naglasila je predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.

Slobodan Brdar, v.d. predsjednika Udruženja penzionera Republike Srpske naglasio je da Srpska u okruženju ima najlošija primanja i standard.

– Gledaćemo da popravimo taj položaj. Imamo obećanje da će projekcija usklađivanja penzija biti između tri i četiri odsto, sve zavisi od visine plate, i odnosa plate i troškova života – rekao je Brdar.

Vlada je donijela i novu Uredbu za Garantni fond zbog određenih problema u ostvarivanju garancija, kojom se plasman za srednja i mikro preduzeća uvećava od 50.400 KM. Za kredite sada mogu aplicirati i veliki privredni subjekti i to za iznose do milion KM. Rok otplate je sa četiri produžen na sedam godina.