Poltavčenko je tri de model uručio u okviru foruma “Strateški dijalog o saradnji Sankt Peterburga i Republike